Sınır Dışı Davalarında Sınır Dışı Avukatları

Sınır dışı Avukatı olarak sizlere sınır dışı hukukunu anlatan bu makaleyi hazırladım;

Sınır dışı edilmekle karşı karşıyaysanız, profesyonel sınır dışı avukatı olarak uzman hukuki yardım sağlamak için buradayım. Sınır dışı edilme davalarında uzmanım ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında sınır dışı edilme işlemleriniz boyunca paha biçilmez bir rehberlik sunuyorum.

Sınır dışı edilme, titiz bir hukuki dikkat gerektiren çok yönlü bir süreçtir. Tecrübeli sınır dışı avukatı olarak, bu karmaşık yolculuğun üstesinden gelmek için gereken uzmanlığa sahibim. “Sınır dışı etme” terimi, bir bireyin bir ülkeden sınır dışı edilmesi anlamına gelir ve bu durumun yasal inceliklerini anlamak çok önemlidir.

Sınır Dışı Edilme Avukatlarının Önemli Rolü

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamına giren kişilere hukuki destek sağlamayı taahhüt etmekteyim. Bu yasa, belirli koşullar altında sınır dışı edilmeye izin vermektedir. Bu koşulları ve sınır dışı edilme sürecini anlamak esastır. Sınır dışı edilme konusunda karmaşıklıkları çözmek ve müvekkillerime tereddütsüz rehberlik sağlamak için iyi bir donanıma sahibim.

Yabancıların Sınır Dışı Edilmesine Yol Açan Senaryolar

Yabancıların sınır dışı edilme usulleri Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 52-56. maddelerinde titizlikle düzenlenmiştir. Özellikle 54. madde sınır dışı edilme gerekçelerini sıralamaktadır. Bu maddeye göre, valilik, belirtilen koşullardan bir veya daha fazlasının karşılanması halinde sınır dışı etme kararı alabilir.

Sınır Dışı Edilme Avukatları Neden Vazgeçilmezdir?

Sınır dışı edilme avukatları, sınır dışı edilme sırasında çeşitli zorluklarla karşılaşan yabancı bireylere yardımcı olma konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Yasal temsilleri haklarınızı korur ve yasal haklarınızın kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Ayrıca, sınır dışı edilme sürecinin inceliklerini kavramak ve yasal prosedürlere doğru bir şekilde uymak için yetkin bir avukata sahip olmak zorunludur.

Sınır Dışı Kararları ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Yabancı bireylerin çeşitli nedenlerle sınır dışı edilmeleri durumunda hukuki destek sağlamaya hazırım. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, herkesin özgürlük ve güvenlik hakkını savunur ve yabancı bireylerin sınır dışı edilmesi için belirli koşullar talep eder.
Yabancı bireyler ülkeye yasal yollardan girdikleri ve kurallara uydukları takdirde sınır dışı edilemezler. Ancak, yasal bir karar sınır dışı edilmeyi gerektirdiğinde, yabancı bireyler sınır dışı edilebilir. Hukuka aykırı sınır dışı edilme durumlarında, yabancı bireyler bazı haklara sahiptir.

Sınır Dışı (Deport) Avukatı - Sınır Dışı Kararı ve Hukuki Danışma

Sınır dışı (deport) avukatı olarak, sınır dışı işlemlerine maruz kalan yabancı bireylere, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki haklarınızı koruyarak tereddütsüz hukuki destek sağlıyorum.

Sınır Dışı Kararlarına Yön Verme ve Hukuki Danışmanlık

Sınır dışı edilme durumuyla karşı karşıya kalan bireylere kapsamlı hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayım. Sınır dışı etme (deport) kararı, Anayasa’nın 23. Maddesi uyarınca yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’den sınır dışı edilmesine ilişkin hukuki bir süreçtir. Bu kararlar Türk vatandaşları ve çifte vatandaşlığa sahip bireyler için geçerli değildir.


Türkiye’deki yabancı bireylerin sınır dışı edilmesi Anayasa ile sınırlandırılmış ve yasal düzenlemeler kanunlarla belirlenmiştir. Anayasa seyahat özgürlüğünü vurgularken, geçerli ve haklı gerekçeler olmaksızın keyfi sınır dışı edilmeyi de engellemektedir.

Sınır Dışı Edilmeden Muafiyetler (Sınır Dışı Edilme)

Sınır dışı edilmeden muaf tutulan bireylerin haklarının korunmasında çok önemli bir rol üstlenmektedir. Sınır dışı edilen yabancı bireylerin karşılaşabileceği riskler değerlendirilirken çeşitli faktörler göz önünde bulundurulur. Bu faktörler şunları içerir:

Sınır dışı edildiklerinde ölüm cezası ya da işkence ile karşı karşıya kalabilecek kişiler sınır dışı edilemez.

 1. Sağlık sorunları olanlar veya hamile bireyler.
 2. Hayati tehlikesi olan hastalığı olan bireyler.
 3. İnsan kaçakçılığı mağdurları.
 4. Psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalan kişiler.

Bu kişiler sınır dışı edilmeye tabi değildir.

Sınır Dışı (Deportasyon) Kararını Takip Eden Yasal Prosedürler

Sınır dışı edilme (deport) avukatları, sınır dışı edilme (deport) ile karşı karşıya kalan kişileri temsil edebilir ve bu süreçte haklarının ihlal edilmesini önleyebilir. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, yabancıların hangi koşullar altında sınır dışı edilebileceğini belirler. Sınır dışı etme kararları bu kanuna dayanılarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü veya valilik tarafından verilir.

Sınır dışı etme (deportasyon) kararlarının alındığı durumlarda, bireyler yargı süreci yoluyla itiraz etme hakkına sahiptir. Sınır dışı kararını tebliğ alırlar ve öngörülen yasal süre içinde mahkemeye başvurabilirler.

Tebligatı aldıktan sonra, bireyler mahkemeye itiraz etme ve itiraz süreci ve başvuru prosedürleri hakkında bilgi alma hakkına sahiptir.

Mahkeme, başvuruyu sınır dışı etme (deportasyon) kararını veren makama iletir. Türkiye’den ayrılmak için belirlenen süreye uyulması, kişileri giriş yasaklarından muaf tutmaktadır. Ancak, bu süre içinde ülkeyi terk etmemek idari gözetimle sonuçlanır. Bazı durumlarda, Türkiye’den ayrılmak zorunlu olmayabilir, örneğin

 1. Kaybolma veya kaçma riski olan kişiler.
 2. Yasal giriş ve çıkış düzenlemelerini ihlal eden kişiler.
 3. Sahte belge kullanan kişiler.
 4. Kamu sağlığına tehdit oluşturanlar.
 5. Kamu güvenliği ve düzenini tehlikeye atan kişiler.

Sınır Dışı Etme (Deport) ve İdari Gözetim Kararı

Sınır dışı (deport) avukatları, sınır dışı süreci boyunca bireylerin haklarının korunmasında önemli bir rol üstlenmektedir. İdari gözetim kararı kapsamında, yabancı bireylerin durumları periyodik olarak değerlendirilir ve avukatları veya yasal temsilcileri bilgilendirilir. İdari gözetim kararı valilik tarafından verilir. Bu süreçte yabancı bireyler Geri Gönderme Merkezlerinde en fazla 6 ay süreyle alıkonulmakta, bazı durumlarda bu süre uzatılabilmektedir.

İdari denetime tabi olan bireyler şunları içerebilir

 1. Kaybolma veya kaçma riski olanlar.
 2. Yasal giriş ve çıkış düzenlemelerini ihlal eden kişiler.
 3. Sahte veya yanıltıcı belge kullanan kişiler.
 4. Kamu güvenliği ve sağlığı için tehdit oluşturanlar.
 5. Türkiye’yi terk etmesi gerekenler.

Yabancı bireyler, idari gözetim altına alınmaları halinde mahkemeye itiraz etme hakkına sahiptir ve yasal temsilleri olmasa dahi itiraz sürecine ilişkin temel bilgilere erişimleri vardır.

Sınır Dışı Etme (Deportasyon) Kararı Verildiğinde

Böyle bir karar verildiğinde, ilk tebligat yapılır ve etkilenen kişi, yasal temsilcisi veya avukatı karar hakkında usulüne uygun olarak bilgilendirilir. Sınır dışı (deport) avukatları, bireyin temyiz hakkını savunur ve mahkeme işlemleri sırasında sınır dışı (deport) kararının geçerliliğine itiraz edebilir.

Bazı durumlarda, yasal itirazlara rağmen bireylerin sınır dışı edilmesi gerekebilir. Bu tür senaryolar, bireylerin terör örgütleriyle bağlantılarını, suç örgütlerine üyeliklerini veya desteklerini ya da kamu güvenliği için oluşturdukları potansiyel tehdidi içerebilir. Bununla birlikte, bu durumlarda bile yargıya itiraz yolu açık kalmaktadır.

Sınır dışı edilme (deportasyon) kararı aldıysanız veya ilgili sorunlarla karşı karşıyaysanız, lütfen hukuki danışmanlık ve destek için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.