Fikri Mülkiyet Hukuku, sınai haklar ve fikri haklar başlığı altında iki alt gruba ayrılmaktadır. Sınai Haklar başlığı altında toplanan bu haklar; marka, patent, tasarım, faydalı model ve coğrafi işaretlerdir. Bu alanda yetkin bir hukukçu olarak Türkiye genelinde marka vekili ve patent vekili olarak sınai haklar alanında hizmet vermekteyim. Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde marka ve tasarımların tescil ve itiraz süreçleri başta olmak üzere gerekli tüm işlemleri yapabilmekteyim.

Oligarşide bir prensin zulmü, demokraside bir vatandaşın ilgisizliği kadar kamu refahı açısından tehlikeli değildir.

           Kısaca sınai haklardan bahsetmek gerekirse, bu haklar artan rekabet ortamında oldukça önem kazanmıştır. Birçok kişi bu hakları tescil kapsamında korumaya çalışmakta ve çeşitli yasal imkanlar elde etmektedir. İlk aşamada bu hakları tescil ile koruyanların işi tam olarak bitmemekte; bu hakları haksız olarak kullanan üçüncü kişileri tespit etmeleri halinde haklarının tam olarak tesisi için bir marka patent vekili veya marka vekili olarak bilinen uzman bir avukat desteği ile bu kişilere karşı bir takım davalar açmaları gerekmektedir.

Marka Nedir?

       Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla, kişi adları dahil, sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve mal veya ambalajların kullanımıdır. Şekli de dahil olmak üzere her türlü işaretten oluşan ‘olgulardır’ Kanunda da belirtildiği üzere markalar bazen bir kelimeden hatta bir şekilden oluşabilmekte, notalara aktarılabilmesi şartıyla bir ses dahi marka olarak korunabilmektedir.

        Özellikle bir markanın tescil edilmesi sonucunda ileride yaşanan sorunlar nedeniyle birçok kişi marka avukatına başvurmaktadır. Bu alanda taklit marka üretimi, satışı vb. Marka ihlali olarak adlandırılan bu eylemler bir suçtur ve aynı zamanda marka sahibinin bu kişilere karşı tazminat davası açma hakkı vardır bu nedenle marka sahipleri genellikle bir marka avukatı yardımı ile bu yönteme başvurmaktadır.

Tasarım Nedir?

   Tasarım da Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında; “ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümü” olarak tanımlanmaktadır. Kanundaki diğer şartları sağlayan olgular tasarım olarak tescil edilebilmekte ve bu haklar sahibini üçüncü kişilerin tecavüz fiillerine karşı korumaktadır. Tescilli bir tasarımın sahibine sağladığı haklara ilişkin daha detaylı yazımızı incelemek için buraya tıklayın.

            Yine yeni kanunda tescilsiz tasarımlar için de belirli şartlar doğrultusunda hukuki koruma imkanları getirilmiştir.

Patent ve Faydalı Model Nedir?

       Yeni olan, sanayiye uygulanabilen ve buluş basamağı içeren olguları koruma altına alarak bu buluşun kime ait olduğunu gösteren sınai mülkiyet hakkına patent denir. Faydalı model, patent ile benzer bir tanım içermekle birlikte patent ile arasında koruma süresi ve başvuru süreci açısından bazı farklılıklar bulunmaktadır. Tescil aşamasında patent ve marka avukatlarından veya vekillerinden gerekli hukuki destek alınabilir.

Coğrafi İşaret Nedir?

      Ayırt edici özelliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işaretlerdir. Menşe adı ve menşe yeri olarak ikiye ayrılır.